vognmand

Kan man bo i en container?

Kan man bo i en container?

Der bliver tit talt om, at der er boligproblemer hos alt fra socialt udsatte til studerende og dem, der af andre grunde står i akut boligmangel af den ene eller anden grund – hvorfor man tyer til forskellige midler for at få et sted at bo.

Og det gælder ikke bare fra egen indsats, men også fra kommunalt regi med videre, hvor man går langt nu om dage for at sikre, at alle danskere skal have mulighed for at have tag over hovedet.

Det er klart, at priserne vil svinge herfra, men hvis man er villig til at slække på ens egne krav og finde en bolig, der måske er under, hvad man forventede, eller hvad man levede med før, så kan man godt få noget at bo i.

Der bliver derfor også tænkt i alternative løsninger, og man skynder sig at opføre nye boliger, som selv langt de fleste kan have råd til at bo i, men det er indlysende, at hvis man skal skabe boliger, som de fleste har penge til at befinde sig i, så er man også nødt til at sænke standarden på dem samt arealet.

Nogle gange siger man endda nedsættende, at dette betonbyggeri ligner en container-by, men hvis man lige tager ja-hatten på, burde man så ikke se på, om det kan lade sig gøre at bo i containere under reelle forhold?

De er jo lette at transportere rundt og placere, hvor de skal være, da de ikke kræver et faststøbt fundament som andre boliger. Se bare her: http://www.lindevognmand.dk/vognmand-randers/

Og de er jo til at få fat i med lethed, man kan sætte flere sammen, isolere dem og endda danne etager af dem.

Der er endda set forsøgsordninger med den slags container-byer, og der menes ikke den ulovlige slags.

Måske burde man begynde at undersøge dette perspektiv noget nærmere!