tromme

Smarte fiduser med en tromme

Smarte fiduser med en tromme

Omdrejningspunktet i denne artikel skal ikke så meget være, hvordan du spiller på en bestemt tromme, eller hvordan du vælger de enkelte trommer, der skal indgå i dit trommesæt eller som brug i sammenhæng med dit slagtøj.

Dette er mere nogle praktiske ting til, hvordan du sørger for, at du får det bedste ud af dine trommer, hvorfor vi ikke ser så meget på, om der er tale om en tam, en stortromme, en lilletromme eller noget helt andet.

Hver sin tromme fordrer selvfølgelig sine spidsfindigheder, så der vil altid være nogle ting, man skal gøre specifikt ved hver tromme, men det vil vi ikke så aller mest på i denne artikel, da den mest skal se som en overordnet guide til, hvordan du får det bedste ud af hver tromme.

Som det første bør du vælge trommer fra samme firma, så der er sammehængskraft.

Andre smarte tricks ved trommer

Dernæst er det vigtigt, at du får sat din tromme op efter, hvordan hele dit sæt skal se ud, men ikke mindst, så du kan sidde godt og ramme trommerne, som det sømmer sig bedst for dig. Dette kan være i forhold til, om du er venstre- eller højrehåndet.

Dernæst skal du stramme skindet til. Det skal ikke være for stramt eller løst. Nogle forsøger at stemme det efter en toneart, så det passer til de andre instrumenter, man regelmæssigt spiller sammen med. Det er for meget nørderi.

Giver trommerne for meget rumklang og genklang, kan man sætte en lille anordning på dem, der dæmper efterklangen.

Ellers kan man som nødløsning smide et tæppe eller lignende ind i trommen. Dette gør man for eksempel tit med en stor tromme.

Sørg også for, at benene og hængslerne virker godt på trommen og trommesættet, så det ikke dratter sammen, mens du spiller.